Bireysel Psikoterapi

Psikoterapinin amacı; bireyde farklı düşünmeyi, farklı hissetmeyi ve farklı davranmayı sağlamaktır.

Aile - Çift Terapisi

Her ilişki / evlilik kendi içinde dengeleri olan güven sevgi saygı, şefkat kabul beğeni gibi duygusal ihtiyaçları gidermeye çalışan bir yapılanmadır.

Çocukla Psikolojik Danışma

Çocuklarda hakim olan düşünce tarzı somut düşüncedir. İletişimde bu durumu göz önünde tutmak gerekir.