Çift Terapisi

DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ

Her ilişki / evlilik kendi içinde dengeleri olan güven sevg saygı, şefkat kabul beğeni gibi duygusal ihtiyaçları gidermeye çalışan bir yapılanmadır.

Kadın ve erkek olarak farklı fizyolojik ve psikolojik değerler bir arada olmayı bazen zorlaştırır. Arzu ve tutku ile başlayan bir müddet sonra alışkanlık haline gelen ilgi, güven, saygı ve kabulde ilişki sağlam temellere oturmadığında, sallanmaya başladığında, kadın( kendince haklı sebeplerle),erkek(kendince haklı sebeplerle)  uzaklaşmaya başladığında ; Bu işlikide hangi duygular bastırılıyor? Hangi duygular yoğun yaşanıyor? Beklelen ama karşılanmayan duyguların altında hangi ihtiyaçlar var? ı bilmek için  çift terapisine ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır diyebiliriz.

Eşler arasında büyük aile ile işlkiler,  çocuklar ,toplumsal değerler /roller le ilgili problemlerde sıkça karşılaşılan sorun sebepleridir. Yanlış anlama, akıl okuma, önyargı, empati yoksunluğuna bağlı anlaşılamamaktan kaynaklanan iletişim kazalarıda duyguların ifade edilesini zorlaştıran temel sebepler olarak  görülmektedir.

Gerçel olan şu ki, her iki tarafta alt yapılarında öğrendikleri her türlü duygu ve deneyim sonucunda  kırılma yaşamaktadır. Yani ilk aile ilişkilerinde duygusal ihtiyaçları karşılanamış, az karşılanmış ya da çok karşılanmış bireyler farkında olmadan evlilik/ilişkide, kendilerini ve diğerini olumlu yada olumsuz yönlendirmektedir. Pek çok kavga çoğu zaman ufacık bir konudan çıkmakta, çok içinden çıkalamıyacak bir  şekilde ve sürekli geçmişle ilişkilendirilerek büyütülmektedir.  

Olumsuz kendini değerlendirme, olumsuz düşünceler bir müddet sonra ilişkide ‘kendini gerçekleştiren kehanet ‘olarak, olayları yanlış anlayıp, taraflı yorumlayıp nihayetinde en korktuğumuz şeylerin gerçekleşmesini sağlar.  Terapide ‘şimdi ve burda’ ilkesi ile anı yaşarken buna şahit olan çiftte de eşine karşı  diğerini yargılama yapmadan anlama ve şefkat duygusu oluşturma , bağımlı değil bağlı olmayı sağlıyarak ,ilişkiyi tamir etme, duygular arasında sağlam köprü kurma önemli bir aşamadır.  

Duygu odaklı çift terapisnide amaç,  eşler arsında sorun yaratan ama dile getirilmeyen olumsuz duyguların oluşturduğu kişisel ve iletişim eksikliği gibi gözüken yetersiz /değersiz hissetme,anlaşılmama, kaybetme/ yalnız kalma, terk edilme korkularını ilişkide tanımlayarak , çiftler arasında yeniden sevgi, saygı, özelliklede şefkat duygularını oluşturmaktır.  Bu süreçte bastırılan bu temel korkular öfke, saldırı, uzaklaşma, yok sayma, değersizleştirme,aldatma, cezalandırma gibi görünür tepkiler olarak ilişkide yaşanır. Huzur, güven, bağlılık gibi eşleri ve aileyi bir arada tutan temel unsurlar zedelendiğinde çift terapisi yeniden yapılandırma, onarma süreci görevi görmektedir.

‘DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ’ Çiftlerin birbirlerini yargılamadan, duygusal ihtiyaçlarına uygun duygusal mesajlar alıp, vermelerini  deneyimletmek , konuşabilmelerini sağlamak için yapılan terapötik yardımdır.