Eğitim ve Seminerler

  • ETKİLİ AİLE EĞİTİMİ
  • ANA-BABA OKULU
  • KİŞİSEL GELİŞİM VE FARKINDALIK EĞİTİMİ
  • SINAV KAYGISI VE MOTİVASYON
  • AİLE YAPILARI
  • ÇATIŞMA ÇÖZME BECERİLERİ
  • SAĞLIKLI İLETİŞİM
  • ERGENLİK
  • STRESİ DENGELEME
  • ATILGANLIK EĞİTİMİ

Seminerler

2-3 saatlik bilgi paylaşımı ve karşılıklı etkileşimden oluşmaktadır. Merkezimiz bünyesinde, küçük gruplarla yapılabildiği gibi, okullar, şirketler ve kurumlarda da uygulanabilmektedir.

1- Ne onla ne onsuz …! Stres

Stres hayatta kalmayı nasıl sağlıyor?

Stres karşısında nasıl tepki gösteriyoruz?

Olumlu ve olumsuz stres düzeyi

Stresi arttıran yaşam tarzları, kişilik özellikleri ve düşünce biçimleri

Stresle başa çıkmanın farklı yolları

2- Kaygılar, Korkular ve Takıntılar

Kaygı (anksiyete), fobi, panik atak, saplantı nedir?

Bedende, zihinde ve duygu düzeyinde nasıl yaşanır?

Neden kendiliğinden geçmez?

Tedavi neden gereklidir, hangi yöntemler uygulanır?

3-Çocukluğu anlamak

Gelişim dönemleri -cinsel eğitim

Ana – baba tutumları

Karakter kazanımları- model olma

Ailede İletişim

Çatışma çözme becerileri

Kardeş kıskançlığı , boşanma, okul başarısızlığı, vs durumlarına ana-baba olmak

 4-Ergenliği / Gençliği Anlamak

Ergenlik bir sorun mudur?

Dönemin gençten ve aileden bekledikleri

Aile ve toplum ile çatışmanın gencin gelişimine katkısı

Gençle sağlıklı ilişkiler

5-Güçlü Aile Olabilmek

Aile yaşam döngüsünde kritik evreler ve gerektirdikleri

Psikogenetik mirasların aile üzerindeki etkisi

Aile ilişkilerinde sağlıklı sınırlar

Aile içi sorunlara yapıcı ve önleyici yaklaşım

Aile kendi gücünü nasıl kullanabilir?

Guruplar - 20 -25 kişi ile sınırlıdır. - Seminer ücreti 100 YTLdir.

 

EĞİTİMLER

Anne aların eğitici rollerini gözden geçirmeleri ve desteklenmesi için bilgiye dayalı, örnek uygulamalı, yaşantısal paylaşımlara fırsat veren programlardır.

“ETKİLİ AİLE EĞİTİMİ” EĞİTİM KONULARI;

A- İLKÖĞRETİM 1. KADEME Anne-babaları İÇİN;

1. hafta- 7-11 yaş gelişim dönemleri,

2. hafta- Toplumsal Aile yapıları

3. hafta- Aile içinde transaksiyonel analiz

4. hafta- Sağlıklı iletişim yada iletişim kazaları,

5. hafta- Çocukta karakter kazanımı

6. hafta- Çalışma alışkanlıkları, Sorun çözme becerileri

 

B - İLKÖĞRETİM 2. KADEME Anne-babaları İÇİN;

1. hafta - 11 - 14 yaş gelişim dönemi,

2. hafta - Toplumsal Aile yapıları

3. hafta - Aile içinde yaşanan rol karmaşaları, aile ego durumları, Model seçimi

4. hafta - Aile de iletişim,

5. hafta - Ergenlik dönemi karmaşaları

6. hafta - Meslek seçiminin önemi VE Sınav Kaygısı ve Motivasyon

 

C - LİSE Anne-babaları İÇİN;

1. hafta - 15-18 yaş gelişim dönemi,

2. hafta - Toplumsal yapılar ile aile arasında sıkışan genç yakınlık- arkadaş -gruplar- ait olma çabaları

3. hafta - Aile de iletişim , Sorun çözme becerileri ve "Kaybeden Yok Yönteminin" uygulanması

4. hafta - Ergenlik dönemi paradoksları kaygı ve kendine güven, Madde bağımlılığı

5. hafta - Ders başarısı, zaman planlaması , İlgi, yetenekler ve değerler düzeyinde meslek seçimi

6. hafta - Yaşantı paylaşımı

D- OKULÖNCESİ Anne-babaları İÇİN;

1. AY - Okul öncesi eğitimden beklentiler

4-6 yaş gelişim dönemleri

2. AY - Toplumsal Aile yapıları

3. AY - Aile içinde transaksiyonel analiz benlik yapılanması, aile ego durumları,

4. AY - Sağlıklı iletişim yada iletişim kazaları, duygu ve düşünceleri ayırma Ben Dilinin önemi

5. AY - Çatışma çözme becerileri

6. AY - Çocukta karakter kazanımı -I

7. AY - Çocukta karakter kazanımı -II

8. AY - İlköğretim kurumlarından beklentiler ve okul seçimi

Tüm eğitim içinde belirlenen konular, haftada bir gün, gün içinde 11.OO-12.30 ; akşam 18.00-19.30 saatleri arasında 6 hafta süresince tamamlanacak şekilde planlanmıştır. Eğitim zamanı 90 dak. dır. - Kişi sayısının, sürekli katılım sağlayabilecek şekilde 20 -25 kişi ile sınırlıdır. - Eğitim ücreti bir oturum (90 dak.) için 50 YTLdir.

" KİŞİSEL GELİŞİM VE FARKINDALIK GRUP YAŞANTISI "

Kendini gözden geçirme ve olumlu süreçlerle yaşama devam etme noktasında, durup düşünmeyi, neyi, neden istediğimizi ve geleceğimizi yönlendirmeyi bilinçli yapmak adına planlanmış bir grup çalışmasıdır. Bir yönüyle nlp, bir yönüyle kişisel gelişim bir yönüyle de grupla psikolojik danışma formatında hazırlanan, yaşam becerileri ve problem çözme tekniklerini içinde barındıran bir programdır. Konular anne / baba olmaktan çıkıp birey olmayı sağlamak adına özele indirgenmiştir. Zaman zaman etkileşim oyunları ,rol oynama ve psikodrama ile desteklenecek programın amacı gönüllülük ilkeleri dikkate alınarak bireysel gelişime odaklanmak ve farkındalık sağlamaktır.

Grup içeriği ;

1. hafta -* Isınma oyunları * Kendini tanımlama , Simgesel tanımlamalar bulma * "Sosyal Atom" içinde duygu analizi

2. hafta -Ben ve diğerleri Kendi duygularımızın sorumluluğunu üstlenmek

3. hafta -Yaşamsal değerlendirme anket çalışması

4. hafta -Çocukluğum, Gençliğim ve Yetişkinliğim - yüzleşme

5. hafta - Değiştirmek istediklerim , Kabul NEYİ - NASIL? Zıt kutupları içimizde barındırabilme

6. hafta -"Yaşadıklarımdan Öğrendiklerim" "Pişman değilim" , "Önemliyim Çünkü,…... " Yaşantı paylaşımı

Grup kuralları eğitim başlangıcında grupla paylaşılacaktır. - Tüm eğitim içinde belirlenen konular, haftada bir gün, gün içinde 11.OO-12.30 ; akşam 18.00-19.30 saatleri arasında 6 hafta süresince tamamlanacak şekilde planlanmıştır. Eğitim zamanı 90 dak. dır. - Kişi sayısının, sürekli katılım sağlayabilecek şekilde 15-17 kişi ile sınırlıdır. - Eğitim ücreti bir oturum (90 dak.) için 60 YTLdir. ÖSS - SBS ÖĞRENCİLERİ İÇİN SINAV KAYGISI GRUPLARI Eğitimin İçeriği: 1. hafta : Kaygı mı? Korku mu? 2. hafta : Ben Kimim? Hedeflerim? 3. hafta : “Bile Bile Lades Yöntemi” 4. hafta : Gevşeme Teknikleri 5. hafta : İmajinasyonu Oluşturma Süresi: Haftada 1 gün olmak üzere 5 hafta, 17:30 – 18:45 arası Kontenjan: 10 – 15 kişi Ücret: 150 YTL

ÖSS - SBS ÖĞRENCİLERİ İÇİN SINAV KAYGISI GRUPLARI

 Eğitimin İçeriği:

1. hafta :Kaygı mı? Korku mu?

2. hafta :Ben Kimim? Hedeflerim ?

3. hafta :“Bile Bile Lades Yöntemi”

4. hafta :Gevşeme Teknikleri

5. hafta :İmajinasyonu Oluşturma

Süresi: Haftada 1 gün olmak üzere 5 hafta, 17:30 – 18:45 arası Kontenjan: 10 – 15 kişi Ücret: 150 YTL